Manticore Sp. z o.o.
ul. Królewska 65a/1
30-081 Kraków

NIP: 6772395705
Kapitał Zakładowy:
300 000,00 PLN

+48 605 050 896
biuro@mantico.pl